Kernwaarden club

WIE: De Leeuwkens worden zowel op het terrein als ernaast
gedragen door mensen van Teralfene, Affligem en de bredere
omgeving. Zowel bij de jeugd als in de eerste ploeg vormt het
Leeuwkens-gevoel de ziel van de club. Iedereen is welkom!

WAT: Een ambitieuze sportieve ploeg zijn die zo hoog mogelijk
speelt met zo veel mogelijk eigen jeugd. We helpen
jeugdspelers daarbij om hun jeugddroom te verwezenlijken door
hun talenten te laten ontwikkelen. We houden daarbij rekening
met het individuele niveau van elke speler. We zoeken naar een
optimaal evenwicht tussen recreatie en competitie.

WAAR: Teralfene vormt de basis van onze identiteit. Ons terrein
en de Liontine het centrum van onze werking. In functie van onze
eigen ontwikkeling houden we steeds rekening met veranderende
omgevingsfactoren.

WANNEER: De opleidingen en competities worden doorheen de
week zo optimaal mogelijk georganiseerd. We zoeken daarbij
steeds naar een evenwicht tussen terreincapaciteit,
spelersleeftijd, toeschouwerspotentieel en beschikbaarheid van
helpende handen.

WAAROM: Een sportieve werking met een groot
samenhorigheids-gevoel mogelijk maken, zodat de leden optimaal
kunnen sporten op hun niveau.

Denderweg 1, 1790 Teralfene

Contacteer ons

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

map

abdijsite

Phished logo open graph2

Hier inschrijven om onze nieuwsbrief te ontvangen