Charter met ouders

74178467 263310854566496 3376713651871285248 n

“Voetbal is een feest”, dit is nog steeds een geldend principe bij VC De Leeuwkens Teralfene. Om dit te bereiken gelden de onderstaande “spelregels” die u door de inschrijving van uw zoon of dochter bij onze vereniging hebt onderschreven.  Als ouder heb ik naast het veld een opvoedkundige taak en een voorbeeldfunctie. Daarom houd ik mij aan volgende richtlijnen:

Algemene afspraken

  • Op de training is de opleider verantwoordelijk voor de opvang van de spelers vanaf een kwartier voor de aanvang van de training tot de kinderen na de training de kleedkamer verlaten (maximaal tot 20 minuten na het beëindigen van de training). Bij de wedstrijden geldt dat vanaf het aanwezigheidsmoment één uur of 45 min. voor aanvang naargelang de categorie van leeftijd tot 30 min. na een wedstrijd. Maak over het afhalen van de speler duidelijke afspraken met de opleider of met de teambegeleider indien je als ouder niet mee gaat naar een uitwedstrijd.
  • Het is voor ouders en supporters niet toegelaten om een kind te vergezellen in de kleedkamers voor of na de sportbeoefening. Bij de jongste duiveltjes (tot en met U7) kan er eventueel een beurtrol opgesteld worden om hulp te bieden bij het aan- en uitkleden en douchen, doch steeds op vraag van en in overleg met de opleider en de teambegeleiders.
  • Bij het afzetten van de kinderen wordt gevraagd toch even te controleren of de wedstrijd en/of de training doorgaat. De laatste info hierover vind je trouwens altijd op PROSOCCERDATA.
  • Gelieve rekening te houden met de wijziging van de wet van 10 mei 2008 betreffende vervoer van kinderen. Kinderen kleiner dan 1,35 m moeten vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Kinderen van 1,35 m of groter dienen de veiligheidsgordel te dragen.

Naar wedstrijden toe

Elke wedstrijd wordt beschouwd als beloning voor de spelers. De selectie en de samenstelling van de ploeg behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de opleider. 

Supporteren en resultaten :

Wij moedigen ouders aan om de wedstrijden van hun kind bij te wonen, maar we verwachten wel dat onze supporters de ploeg als team aanmoedigen.

Leeuwkensouders laten het coachen over aan de opleider; zij geven zelf geen richtlijnen aan de spelers, hoe goed bedoeld ook. Dit om verwarring te vermijden.

Familie en vrienden van jeugdspelers zijn van harte welkom. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. Ook van hen verwachten we dat ze zich als waardige supporters gedragen ten aanzien van onze spelers en hun omkadering maar evengoed ten aanzien van de tegenstander en hun ganse entourage.

Iedereen wint graag, doch niet het resultaat maar wel de spelkwaliteit en de spelvreugde moeten primeren. Toon positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon of dochter. Steun uw zoon of dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

Wij vragen uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden.

Zet uw kind niet op een al te hoog voetstuk. Zo vermijdt u er de oorzaak van te zijn dat uw kind er later pijnlijk aftuimelt. Blijf dus realistisch in uw verwachtingen.

Er wordt thematisch getraind en niet in functie van bepaalde wedstrijden of resultaten.

Geef zelf geen dwingende richtlijnen over hoe hij/zij moet spelen of hoe anderen dat moeten doen. Als ouder weet u immers niet altijd welke opdrachten uw kind van de opleider heeft meegekregen. U zou zo zelf voor een conflictsituatie kunnen zorgen waarvan uw kind de dupe kan worden.

Vermijd negatieve opmerkingen tijdens de wedstrijden! 
Als u niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen, vraag dan achteraf uitleg in een rustig gesprek met de opleider. Val er ook geen anderen mee lastig. Deze weten vaak niets af van de situatie en zullen u niet verder kunnen helpen! Als je het gevoel hebt onvoldoende gehoord te worden door de opleider, neem je best contact op met de jeugdcoördinator of clusterverantwoordelijke. Zij zullen in samenspraak met de opleider en – indien nodig ook de teambegeleider -  een oplossing uitwerken.

Toon ook steeds respect voor de scheidsrechter. Scheidsrechterlijke beslissingen mogen geen aanleiding geven tot vulgaire scheldpartijen of erger. Wij laten niet toe dat omstaanders het sport educatieve karakter van onze werking op de helling zetten. Ouders die door hun gedrag de goede naam van onze club in gevaar brengen, of die bestuursleden, leden van de technische staf, opleiders of andere medewerkers van onze club in het publiek beledigen,  kan de toegang tot onze accommodatie worden ontzegd.

 

Denderweg 1, 1790 Teralfene

Contacteer ons

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

map

abdijsite

Phished logo open graph2

Hier inschrijven om onze nieuwsbrief te ontvangen